Hướng dẫn từng bước:

Đăng ký

Hãy đăng ký dịch vụ hoàn tiền Baack.com

Mua sắm

Hãy mua sắm và khoản tiền hoàn lại sẽ hiện ngay trên hồ sơ tài khoản của bạn

Rút tiền

Chuyển tiền từ tài khoản Baack.com bằng bất kỳ phương thức tiện lợi nào

We use "cookies" for your convenience and efficiency with our site. For details about personal data collection and the use of "cookies", see the "Privacy Policy"section.

Khôi phục mật khẩu

Vui lòng điền đầy đủ trường "Email".
Một email chứa đường link khôi phục mật khẩu sẽ được gửi đến địa chỉ được chỉ định