Hướng dẫn từng bước:

Đăng ký

Hãy đăng ký dịch vụ hoàn tiền Baack.com

Mua sắm

Hãy mua sắm và khoản tiền hoàn lại sẽ hiện ngay trên hồ sơ tài khoản của bạn

Rút tiền

Chuyển tiền từ tài khoản Baack.com bằng bất kỳ phương thức tiện lợi nào

Chúng tôi sử dụng "cookie" để bạn có thể làm việc với website của chúng tôi một cách thuận tiện và hiệu quả hơn. Để biết thông tin chi tiết về sử dụng dữ liệu cá nhân và việc sử dụng "cookie", xin vui lòng xem mục "Chính sách bảo mật".

Khôi phục mật khẩu

Vui lòng điền đầy đủ trường "Email".
Một email chứa đường link khôi phục mật khẩu sẽ được gửi đến địa chỉ được chỉ định