Điều khoản và điều kiện dịch vụ của Baack.com

Điều khoản và điều kiện

Để làm rõ các quy định hiện hành (dưới đây được gọi là ‘quy định’) và để dễ hiểu đối với mọi người sử dụng hệ thống, các điều khoản và định nghĩa áp dụng cho các quy định và tất cả các dịch vụ phức hợp phần mềm thuộc dịch vụ hoàn tiền của Baack.com được quy định như sau.

Baack.com – dịch vụ hoàn trả một phần số tiền mua hàng được thực hiện tại các cửa hàng trực tuyến do dịch vụ cung cấp.

Hoàn tiền – hoàn lại một phần số tiền mua hàng đã thanh toán tại các cửa hàng trực tuyến.

Ban quản trị – một nhóm người làm việc cho công ty sở hữu dịch vụ Baack.com

Ban quản trị được ủy quyền thực hiện mọi hành động liên quan đến các tài khoản của đối tác theo Quy định hiện hành.

Đối tác – một người đăng ký trong hệ thống Baack.com.

Tài khoản đối tác – hay “Tài khoản” - tất cả các dịch vụ và chức năng của dịch vụ Baack.com có sẵn cho một đối tác sau khi hoàn tất đăng ký trên trang web Baack.com.

Tài khoản webmaster – một tài khoản đăng ký trong dịch vụ Baack.com.

Đường link tham chiếu – một công cụ được sử dụng để mời Đối tác mới đến Baack.com cho phép nhận phần thưởng khi thu hút được khách hàng mới tham gia dịch vụ hoàn tiền.

Số dư đối tác – tài khoản đối tác trong dịch vụ Baack.com thể hiện khoản tiền hoàn lại đã nhận và trạng thái hiện tại.

Tài khoản vãng lai của đối tác – tài khoản cá nhân của đối tác để rút tiền mặt từ Số dư.

Hành động gian lận – bất kỳ hành động gian lận nào dẫn đến nhận được khoản hoàn tiền không hợp lệ.

Điều khoản chung

 1. Quy định hiện hành là văn bản chính điều chỉnh hoạt động của đối tác trong dịch vụ Baack.com.
 2. Chấp nhận quy định là yêu cầu bắt buộc và cần thiết để đăng ký và hoạt động tiếp theo của Đối tác trong dịch vụ Baack.com.
 3. Các sửa đổi mới nhất về quy định sẽ có hiệu lực đối với tất cả các đối tác bất kể đối tác đã chấp nhận phiên bản nào của quy định trong quá trình đăng ký.
 4. Tất cả thông tin mà các đối tác nhận được từ dịch vụ Baack.com trong các hoạt động của họ (bao gồm thông tin về hình thức hoạt động được sử dụng bởi các cửa hàng trực tuyến, tỷ lệ áp dụng cho các mặt hàng, v.v.) được giữ bí mật và chỉ có người dùng mới được sử dụng trong quá trình làm việc với nền tảng Baack.com. Việc khiến cho thông tin này có thể truy cập trực tuyến và bất kỳ nỗ lực nào khác để công khai thông tin sẽ dẫn đến việc chặn tài khoản.

Đăng ký và dừng tài khoản Đối tác

 1. Cá nhân đủ điều kiện phải từ 16 tuổi trở lên mới được đăng ký dịch vụ Baack.com với tư cách đối tác.
 2. Điền và gửi mẫu đăng ký có trên trang web với địa chỉ URL - /auth/registration có nghĩa là đăng ký đối tác với dịch vụ cashback.
 3. Trong quá trình điền mẫu đăng ký, người nộp đơn phải nhập tất cả các mục bắt buộc và cho biết thông tin đúng sự thật và mới nhất, bao gồm email liên hệ.
 4. Địa chỉ email buộc phải được xác minh ở giai đoạn thứ hai và thứ ba của quá trình đăng ký. Đối tác có thể bỏ qua các giai đoạn liên quan đến việc xác minh này. Tuy nhiên, họ sẽ không thể rút tiền từ tài khoản cho đến khi quá trình xác minh hoàn tất.
 5. Vì lý do bảo mật, trong trường hợp nếu trong vòng 10 ngày Ban quản trị không thể liên lạc với đối tác thông qua thông tin liên lạc được nêu ra trong quá trình đăng ký, khoản thanh toán có thể sẽ bị tạm treo. Người dùng có trách nhiệm cập nhật thông tin liên lạc nếu họ làm mới.
 6. Ban quản trị dịch vụ hoàn tiền có thể từ chối việc đăng ký đối tác mới mà không cần giải thích lý do của việc từ chối này.
 7. Nghiêm cấm đăng ký lại của cùng một người với tư cách là đối tác của dịch vụ Baack.com. Nếu hai hoặc nhiều tài khoản được xác định là được tạo ra, được dùng hoặc sử dụng làm phương tiện làm việc hoặc tạo ra thu nhập cho một người, Ban quản trị có quyền chặn tất cả các tài khoản đó và chuyển toàn bộ tiền từ tài khoản đối tác sang tài khoản thuộc dịch vụ Baack.com.
 8. Một người có tài khoản webmaster sẽ chỉ có quyền đăng ký một tài khoản đối tác trong dịch vụ Baack.com.
 9. Một người không được đăng ký tài khoản đối tác của chính họ và các tài khoản đối tác cho người thân của họ bằng đường link tham chiếu (bất kể đó là đường link giới thiệu tài khoản webmaster hay đường link giới thiệu dịch vụ Baack.com).
 10. Ban quản trị dịch vụ hoàn tiền có thể tạm thời khóa/hủy tài khoản đối tác bất cứ lúc nào mà không cần giải thích lý do làm như vậy và:
  • nếu tài khoản đối tác bị ngưng do Ban quản trị trong trường hợp không phải do hành vi vi phạm Quy định hiện hành của Đối tác, tất cả số tiền của Đối tác sẽ được thanh toán đầy đủ;
  • nếu tài khoản đối tác bị ngưng do hành vi vi phạm Quy định hiện hành, số tiền đã nạp vào tài khoản vãng lai, tài khoản cá nhân và tài khoản của đối tác sẽ được chuyển toàn bộ vào dịch vụ Baack.com.
 11. Thu hút lưu lượng truy cập từ mạng quảng cáo theo ngữ cảnh (bao gồm Yandex, Direct, Google, AdWords và Begun) bằng cách sử dụng quảng cáo có chứa tên thương hiệu hoặc nhà quảng cáo hoặc chào mời nhất định và tên đầy đủ hoặc một phần của mạng quảng cáo Baack.com sẽ bị cấm. Thương hiệu sẽ được thêm vào danh sách các từ bị loại trừ.

Thanh toán và quyết toán

 1. Toàn bộ số tiền được hoàn lại cho đơn đặt hàng đã hoàn thành ngay lập tức được phản ánh trong số dư đối tác với trạng thái là "Mới" ("Đang xử lý", "Thu nhập dự kiến").
 2. Nếu Đối tác có đơn đặt hàng thành công, chúng sẽ được chỉ ra trên trang web của cửa hàng (nếu có tùy chọn đó trên trang web).
 3. Khi xác nhận nhận được đơn đặt hàng của người dùng hoặc khi hết hạn xác nhận (đến 90 ngày), số tiền hoàn lại cho các đơn hàng mà Đối tác nhận được sẽ được thể hiện trong số dư đối tác là "Có thể rút về" ("Mua lại").
 4. Nếu Đối tác hủy đơn đặt hàng trên trang web của cửa hàng mà đã được thể hiện trong Số dư đối tác dưới dạng "Đang xử lý", số tiền hoàn lại cho đơn đặt hàng đã hủy được thể hiện ở Số dư đối tác dưới dạng "Đã hủy".
 5. Thanh toán vào tài khoản hiện tại của Đối tác chỉ được thực hiện từ Số dư có trạng thái " Có thể rút về".
 6. Để nhận được số tiền thanh toán vào tài khoản vãng lai, Đối tác sẽ cho biết chi tiết tài khoản vãng lai trong tài khoản đối tác của mình và yêu cầu thanh toán vào tài khoản vãng lai.
 7. Thanh toán chỉ được thực hiện đối với các tài khoản vãng lai do Đối tác chỉ định trên tài khoản đối tác của họ. ban quản trị không chịu trách nhiệm về tính chính xác của các chi tiết về tài khoản vãng lai do Đối tác chỉ định.
 8. Sau khi hoàn thành thanh toán cho tài khoản Đối tác, số tiền thanh toán sẽ được ghi nợ từ Số dư có hiển thị " Có thể rút về”.
 9. Kiểm tra chất lượng hoạt động định kỳ được thực hiện ba tháng một lần. Căn cứ vào kết quả kiểm tra:
  • Hoàn tiền đối với hoạt động đáng ngờ mà cần nhà quảng cáo kiểm tra bổ sung sẽ được phản ánh trong Số dư trong hoạt động của đối tác;
  • Hoàn tiền được tạo ra bởi hoạt động gian lận và được chuyển đến Số dư đối tác sẽ sẽ được trả lại cho các tài khoản thuộc Nhà quảng cáo.
 10. Chúng tôi chỉ có thể đảm bảo thanh toán hoàn tiền khi bạn đáp ứng các điều kiện sau:
  • Tất cả cookie đã lưu trước đó của các tiện ích bổ sung khác đã được xóa khỏi thiết bị của bạn trước khi sử dụng dịch vụ Baack.com.
  • Không được cài đặt plug-in của các dịch vụ hoàn tiền khác trên thiết bị của bạn.
  • Để mua hàng, bạn nên đi đến trang web của cửa hàng thông qua trang web của chương trình hoàn tiền của chúng tôi hoặc qua plugin của dịch vụ Baack.com.
  • Khi đặt hàng, không có chương trình thưởng và phiếu giảm giá khác đã được áp dụng
  • Các tiện ích mở rộng lạ ngăn chặn việc truyền tải dữ liệu như Adblock và tương tự đã được kích hoạt trong khi đặt hàng.
  • Đơn hàng được đặt khi chế độ bảo mật của trình duyệt không hoạt động.

Khôi phục mật khẩu

Vui lòng điền đầy đủ trường "Email".
Một email chứa đường link khôi phục mật khẩu sẽ được gửi đến địa chỉ được chỉ định