Chính sách cookie

Các tệp cookie

Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp cho bạn nhiều khả năng hơn khi sử dụng website. Cookie là những đoạn dữ liệu ngắn được tạm lưu trên máy tính hay thiết bị di động của bạn, và đảm bảo cho website hoạt động hiệu quả hơn. Cookie không chứa bất kỳ thông tin cá nhân nào của bạn và không thể được sử dụng để nhận dạng một người dùng nhất định. Cookie thường chứa mã nhận dạng duy nhất là mã số ẩn danh được lưu trên thiết bị của bạn (được tạo ngẫu nhiên). Một số tệp bị xóa khi phiên làm việc của bạn trên website kết thúc; một số lại được lưu trữ lâu hơn trên máy tính của bạn.

Loại cookie

Cookie của bên thứ nhất

Cookie của bên thứ nhất được cài đặt bởi website mà bạn truy cập và chỉ có thể được đọc bởi website này.

Cookie của bên thứ ba

Cookie của bên thứ ba được cài đặt bởi các tổ chức khác có dịch vụ được chúng tôi sử dụng. Ví dụ, chúng tôi sử dụng các dịch vụ phân tích của bên thứ ba, và nhà cung cấp các dịch vụ này thay mặt chúng tôi cài đặt cookie nhằm thông báo cho chúng tôi về việc những mục nào trên website của chúng tôi được sử dụng nhiều, mục nào không.

Vì sao nên cho phép cài đặt cookie?

Thông tin chứa trong các tệp cookie được sử dụng để cải thiện hoạt động của các dịch vụ, ví dụ:

  • cho phép dịch vụ nhận biết thiết bị của bạn để tránh phải nhập lại cùng một thông tin nhiều lần đối với một nhiệm vụ hoặc trong suốt phiên sử dụng, chẳng hạn, điền mẫu đơn web hay tờ khai
  • xác định số lượng người dùng dịch vụ, giúp việc sử dụng các dịch vụ được dễ dàng hơn và đảm bảo đủ năng suất nhằm duy trì hoạt động nhanh chóng; phân tích dữ liệu ẩn danh cho phép chúng tôi hiểu được người dùng tương tác như thế nào với đa dạng các loại dịch vụ trực tuyến của chúng tôi để chúng tôi có thể nâng cấp chúng

Điều gì sẽ xảy ra nếu chặn cài đặt cookie?

Nếu bạn quyết định chặn cài đặt cookie, một số chức năng của website này có thể sẽ không được hiển thị hoặc hoạt động không chính xác. Việc này sẽ hạn chế khả năng của bạn trên website, cũng như có thể ảnh hưởng lên thiết kế của nó và ấn tượng của người dùng khi truy cập website.

Các thông tin khác

Ngoài ra, các tệp cookie bổ sung của bên thứ ba có thể được sử dụng trong nội dung (bên ngoài) được tích hợp cho website này nhờ các công nghệ như iFrames, JavaScript, v.v. Khi cho phép sử dụng cookie, bạn cũng xác nhận rằng cookie có thể được sử dụng trong nội dung đó.

Dịch vụ Baack.com không kiểm soát và không chịu trách nhiệm cho các tệp cookie của bên thứ ba. Bạn có thể tìm thêm thông tin trên website của bên thứ ba.

Để cho phép hay chặn cài đặt cookie của website này, xin vui lòng sử dụng nút dưới đây.

Khôi phục mật khẩu

Vui lòng điền đầy đủ trường "Email".
Một email chứa đường link khôi phục mật khẩu sẽ được gửi đến địa chỉ được chỉ định